Suchen in GiNDok

Recherchieren Sie hier in allen Dokumenten, die auf GiNDok publiziert wurden.

Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Es wurden 1 Ergebnisse gefunden.

Zeige Ergebnisse 1 bis 1 von 1.

Sortieren

 1. Schwarzer Humor in "Der Anstreicher" von Thomas Bernhard : ein groteskes und makabres Gemälde in gelber Farbe Black humor in "The Painter" by Thomas Bernhard : a grotesque and makabres paintings in yellow color Thomas Bernhard'ın "Boyacı" Adlı Metninde Kara Mizah- Sarı Renkli Grotesk ve Korkunç Bir Tablo
  Erschienen: 16.10.2018

  Black Humor, Brimstone Grotesque and A Terrifying Scenery in the work of Thomas Bernhard named "The Painter". Thomas Bernhard (1931-1989) is one of the most important writers of the Austrian postwar literature. All of his works reflect the... mehr

   

  Black Humor, Brimstone Grotesque and A Terrifying Scenery in the work of Thomas Bernhard named "The Painter". Thomas Bernhard (1931-1989) is one of the most important writers of the Austrian postwar literature. All of his works reflect the characteristics of that period. "Bernhardesque" literature (just as the "Kafkaesque") always shapes the language and brings it out forcing the maximum limits of the semantics and stylistics expression facilities of the language. Bernhard generally figures out the inner world of the modern people psychologically disturbed and represents their wholly technological, noncommunicative and hostile environment in his works, especially features ironic, absurd, and grotesque and a little bit comic elements. Thomas Bernhard, a worldwide famous writer, poet and playwright, wrote a prose novel entitled "Ereignisse" (Events) that includes thirty-one extraordinary stories in 1957. These are the stories can be read both independently from each other and also in coherence. This study is aimed to analyses one of these works, the twelfth one in the light of eclectical way, mostly involves 'black humor' which is named "Der Anstreicher" (The Painter). The term Black Humor is generally defined for the works characterized by a desperate, sardonic humor intended to induce laughter as the appropriate response to the apparent meaninglessness and absurdity of existence. This short story of Bernhard tells about an "Event" derived its theme from the daily life and can be thought as a simple work accident but it brings a death to his main character. Narrator narrates this fatal and ordinary event with a horrific, grotesque and agonizing absurdity and as we try to figure out in this study; The Painter includes 'Black Humor' in this context. Thomas Bernhard (1931-1989), Avusturya savaş sonrası edebiyatının en önemli yazarlarından birisidir. Yazarın tüm yapıtları dönemin karakteristik özelliklerini taşır. 'Bernhardesk' edebiyat (tıpkı "Kafkaesk" gibi) her zaman dille oynar. Bunu, onun semantik ve stilistik ifade olanaklarını en uç sınırlarına dek zorlayarak yapar. Bernhard daha ziyade ironik, absürd, grotesk ve biraz da komik unsurlar barındıran yapıtlarında, genellikle ruhsal açıdan rahatsız modern bireylerin iç dünyasını ve onların, (ileri derecede) teknolojikleşmiş, iletişimsiz ve düşmancıl çevrelerini tasvir eder. Dünya çapında ünlü bir yazar, şair ve dramaturg olan Thomas Bernhard, 1957 yılında, hem birbirleriyle bir bütün oluşturan hem de birbirinden bağımsız metinler olarak okunabilirliği olan toplamda otuzbir sıradışı öykü barındıran Ereignisse (Olaylar) adlı düzyazı bir eser yazdı. Bu çalışmada biz, bu kısa metinlerden "Der Anstreicher" (Boyacı) başlıklı olan, önemli ölçüde 'kara mizah' içeren on ikinci metni eklektik yöntem ışığında inceleyeceğiz. 'Kara mizah' genel olarak ölüm, hastalık, ayrılık vb. insana rahatsızlık hissi veren, boğucu ve karanlık konuları korkunç, sinik bir komik ve absürd bir korku etkisi yaratarak anlatmak biçiminde tanımlanır. Bernhard’ın bu kısa öyküsü, günlük yaşamdan alınan ve basit bir "iş kazası" olarak nitelendirilebilecek olan, ancak ana figürüne ölüm getiren bir Olay'ı konu edinmiştir. Anlatıcı bu ölümcül, 'sıradan' olayı korkunç, grotesk ve acı veren bir gülünçlükle anlatır ve bu bağlamda "Boyacı", bu çalışmada göstermeye çalışacağımız gibi, 'kara mizah' içerir.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: GiNDok
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literatur und Rhetorik (800); Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Bernhard, Thomas; Schwarzer Humor; Erzähltechnik
  Lizenz:

  publikationen.ub.uni-frankfurt.de/home/index/help

  ;

  info:eu-repo/semantics/openAccess